CV

Personligt brev skola

Personligt brev mall, tips och råd

Personligt brev

I det personliga brevet beskriver du dig själv och lyfter fram dina starka sidor och positiva karaktärsdrag som passar den tjänst du söker. Det är här du skall förklara för arbetsgivaren varför du söker just den här tjänsten och varför just du passar så bra för den. Man brukar säga att om ditt CV beskriver vad du har gjort så klargör du i ditt personliga brev vad du har lärt dig av detta. Se även: all info om CV - bla CV-exempel.
CV mall  CV CV exempel Skriva CV Arbetsansökan
Brevet är dessutom din chans att knyta an lite mer till den specifika tjänsten du söker. Man kan se det personliga brevet lite som en bro mellan ditt CV och kravprofilen på den tjänst du söker.

Checklista för personligt brev

- Utforma brevet så att det blir ett rent reklambrev för dig som person.
- Ta med information som är relevant och ger ett fördelaktigt intryck av dig själv.
- Anpassa brevet efter den specifika arbetsgivaren.
- Skriv luftigt och använd ett allmänt vedertaget och korrekt språk.
- Använd ljust papper och skriv inte längre än en A4-sida. Många föredrar att inte skriva mer än två tredjedelar av en A4-sida.
- Försök att få med den mest relevanta informationen tidigt i brevet.
- Undvik negativt laddade ord.
- Utgå ifrån arbetsgivaren och beskriv vad du kan bidra med.
- Använd dig av information som är positiv för dig och relevant för arbetsgivaren.
- Rikta gärna ditt personliga brev till en specifik person men var noga med att du vänder dig till rätt person (personens namn står ofta i platsannonsen).
- Ljug inte! Det är okej att vara lite kreativ i beskrivningar av vad du gjort och i val av ord och meningar. Men det lönar sig aldrig att vara oärlig och skriva att man har meriter som egentligen inte har.
- Förtydliga gärna i ditt personliga brev om du har bifogat andra handlingar tillexempel CV, betyg eller intyg.
- Styrk dina uppgifter. Om du t.ex. säger att du har att du är social ta då med ett exempel på något socialt du gjort.
- Undvik floskler. Undvik gärna de mest klassiska flosklerna om du inte kan backa upp dem med konkreta exempel.

Generella tips och råd för personligt brev

Se även: Tips och råd för CV. Ansökningsbrevet bör vara ett säljbrev som får arbetsgivaren att gilla dig som person och se dig som värdefull resurs för företaget. Det ska anknyta till platsannonsen och belysa varför just du är personen som företaget verkligen måste rekrytera. Ansökningsbrevet bör också vara lagom formellt. Vad som är lagom varierar naturligtvis beroende på vem som ska läsa det. Om du skriver en arbetsansökan till en lokal närbutik bör den se annorlunda ut än om du söker jobb på en advokatbyrå. Vissa tumregler gäller dock alltid. Det är bra om du visat att du vet lite om företaget. Ta gärna reda på vad företaget producerar och i vilka bransch det verkar innan du skriver ditt ansökningsbrev. För att vara tillräckligt insatt i vad arbetsgivaren gör är det en stor fördel att ha följt arbetsmarknaden under en längre tid. Har man inte tid med detta är ett tips är att skriva ned en A4 om företaget eller organisationen lära sig den innan man söker arbetet. Brevet bör alltid vara välskrivet och fritt från syftnings- och stavfel.Det bör inte innehålla mer än en sida lättläst och luftig text. Dessutom bör den snabbt ge läsaren den bild som du vill förmedla.

Söker du inte ett konstnärligt arbete bör det vara fritt från krusiduller och skrivet med ett vedertaget typsnitt på vitt papper. Korta meningar är att föredra framför långa. I övre marginalen skriver du ditt namn, din adress och ett telefonnummer där du kan nås. Under kontaktinformationen bör det finnas en rubrik som direkt berättar för läsaren vad brevet handlar om. Rubriken kan till exempel vara: ”Angående er annons i DN den 30 juli” eller ”Angående ansökan om tjänst som revisor”. Efter rubriken gäller det att tidigt skapa ett intresse som motiverar läsaren att läsa klart hela brevet. Där bör du ta upp den information som du tycker är mest relevant för just den tjänsten du söker. Har du till exempel mycket relevant erfarenhet bör du skriva detta tidigt i ditt brev på ett tydligt sätt. Tänk på att motivera påståenden om dig själv med relevanta fakta så att läsaren inte tror attdu staplar klyschor. Efter inledningen bör du fortsätta med att ta den informationen om dig själv som du inte tycker är tillräckligt relevant för att platsa i inledningen men ändå talar för att du borde få tjänsten. Det är bra om texten i brevet kompletterar ditt CV och berättar varför de meriter du har tagit upp är värdefulla för arbetsgivaren. Avsluta gärna med att uttrycka en förhoppning om att träffas och ”Med vänlig hälsning”. Underteckna sedan brevet med din signatur och ett namnförtydligande. Se även Cvlabbets olika exempel på personliga brev (nedan) för mer inspiration.

Exempel på personligt brev

Se: Personligt brev 4

Mer om personligt brev hittar du exempelvis på Om personligt brev på Poolia .se. Där finns det mesta som är värt att veta om personligt brev.

CVlabbet.se - CV mall och tips för arbetsansökan.

CV CV exempel Skriva CV Arbetsanskan