CV

CV tips och råd

Tips och råd för CV och meritförteckning

Generella tips och råd för CV

Tillsammans med ett kort ansökningsbrev bifogar du ditt CV (curriculum vitae). Ditt CV bör komplettera det personliga brevet och innehålla mer detaljerad information om när och vad du har gjort. Läs mer om: Hur man skriver CV. Ett bra CV ger en snabb och tydlig bild av dina meriter, ambitioner och din personlighet. CV står för curriculum Vitae vilket betyder levnadslopp på latin. Som namnet antyder är det meningen att ditt CV ska ge läsaren en bild av vem du är. Det är ändå inte helt nödvändigt att ta det här med livsbeskrivning alldeles för bokstavligt. Det är naturligtvis viktigt att inte ljuga men det finns ingen anledning att ta med de erfarenheter som inte är positiva och relevanta för det jobb du söker. Att skriva CV är ingen definitiv vetenskap och håll gärna i åtanke att varje CV som du skriver helst bör vara skräddarsytt för den tjänsten som du söker och den arbetsgivare som ska läsa det.
CV mall
Precis som i ett personligt ansökningsbrev bör man placera sina personuppgifter längst upp, till exempel till vänster. Det händer ofta att ansökningshandlingarna separeras under när arbetsgivaren går igenom dem, vilket kan leda till problem om man inte snabbt kan para ihop CVt med de andra ansökningshandlingarna. Under personuppgifterna börjar man ofta med att kort beskriva sin målsättning. Det kan till exempel stå: "Mål: Att hjälpa barn med svårigheter samt att ge deras familjer stöd i rollen som kurator." Ett alternativ är också att ta med en rubrik som heter profil eller personlighet där du istället på ett lika kortfattat sätt som i exemplet ovan tar upp några av dina positiva egenskaper som du tycker passar bra för tjänsten du söker.

Efter din målsättning eller din profil, beroende på vad du valt att ta med, kan du fortsätta med att i punktform rada upp dina meriter med de väsentligaste högst upp. Eftersom de senaste meriterna ger en bättre bild av vem du är det oftast en bra idé att börja med dessa. För att underlätta för läsaren brukar man göra separata listor med utbildnings- och arbetsmeriter. Man kan också ha fler listor där man tar upp andra relevanta meriter som till exempel idrottsframgångar eller förtroendeuppdrag. Listan med studiemeriter brukar man börja med som student och sedan följas av dina meriter från arbetslivet. Under utbildning kan man också ta med övriga kurser och fortbildningsprogram som man har deltagit i.

Tänk på att göra ditt CV luftigt och tydligt med klara rubriker och kortfattade, heltäckande förklaringar av dina prestationer. Lista gärna vilka språk du behärskar och på vilken nivå då många arbetsgivare är intresserade av detta. Förtroendeuppdrag som du har haft är också bra meriter att ta med. En annan bra ide är att skriva en lista med övriga meriter där du kan lyfta fram till exempel idrottsprestationer eller fritidsintressen. Kontakter är som bekant viktigt att ha när man söker arbete och om du känner någon person som skulle kunna ge dig goda referenser är det bra att även ha med detta på sitt CV. Referenser skriver man oftast längst ner i sitt CV. Skriv personens namn och telefonnummer så att arbetsgivaren enkelt kan komma i kontakt med henne eller honom. Var noga med att alltid förvarna din referens innan så att han eller hon är förberedd när företaget ringer upp. Det är även vanligt att man endast skriver att referenser finns och lämnas på begäran. På så sätt behöver man inte ringa och förvarna sin referent varje gång man söker ett nytt jobb utan endast då arbetsgivaren faktiskt vill komma i kontakt med referenten.

CVlabbet.se - CV mall, arbetsansökan, personligt brev och arbetsintervju.

CV CV exempel Skriva CV Arbetsanskan